AğaçWHson.JPG

Fonksiyonel Tıp Sağlık Koçu, kişilerin sağlıklı yaşam yolculuklarında tamamen kişiye özel çalışmalar sunan bir rehberdir.

Çalışmalarında ''ruh-zihin-beden bütünlüğünü koruma'' yaklaşımını benimser. Optimum sağlığı amaçlayarak kalıcı ve sürdürülebilir yaşam tarzı değişikliklerine mimarlık eder.

 

 

Fonksiyonel Tıp Sağlık Koçu ile Kimler Çalışabilir?

     Sağlık problemi olan herkes

      Tedavi sürecinde olan herkes

      Sağlıklı olan ve mevcut sağlığını korumak isteyen herkes

      Yaşam tarzı değişikliğine ihtiyaç duyan herkes

 

      Doktor tarafından yönlendirilen herkes

 

      Diyetisyen tarafından yönlendirilen herkes

 

      Bireysel olarak başvurmak isteyen herkes

 

      Yaşamında ve sağlığında ters giden bir şeylerin olduğunun farkında olup nereden ve nasıl başlayacağı konusunda destek ihtiyacı hisseden herkes

 

      Kalıcı ve sürdürülebilir iyi yaşam alışkanlıklarına (beslenme, fiziksel aktivite, stres yönetimi, vb.) sahip olmak isteyen herkes

 

Fonksiyonel Tıp, hastalıkların altında yatan kök sebebi araştıran ve kişinin durumunun, tek bir olgu üzerinden

değerlendirilmesi yerine, insanın ruh-zihin-beden temelinde bir bütün olduğunun farkında bir bakış

açısı ile değerlendirildiği ve tedavilerin bu esas içerisinde gerçekleştiği tıbbi bir yaklaşımdır.

 

Fonksiyonel Tıp kök sebebi araştırarak, kişide var olan mevcut hastalığı/hastalıkları kökten ve kesin olarak çözümlemeyi amaçlarken kişinin mevcutta sahip olduğu veya sürecin sonunda kazanacağı sağlığı hayat boyu sürdürülebilir kılması için çalışır. Bu noktada Fonksiyonel Tıp; ‘’temel biyolojik sistemler ve klinik dengesizlikler planında müdahale etmek’’ olarak da tanımlanabilir.

 

İşin teşhis/tedavi kısmıyla Fonksiyonel Tıp yetkinliğine sahip hekimler ilgilenirken, Fonksiyonel Tıp Sağlık Koçları ise stres, beslenme, hareket, uyku dörtlüsüne odaklanarak kendi sınırları içerisinde (tanı/teşhis/tedavi yetkilerinin olmadığının bilinci ile) kişiye sağlığın temelinde yatan kalıcı yaşam tarzı değişiklikleri edinmeleri konusunda rehberlik ederler.

 

Fonksiyonel Tıp’ı biraz daha derinlemesine anlamak istersek...

 

Fonksiyonel Tıp, tıp fakültelerinde

okutulan moleküler biyoloji, genetik kimya, epigenetik,

toksikoloji vb. ile aynı bilgi ansiklopedisini kullanır. Yani

kısaca Fonksiyonel Tıp; ana akım tıptan ayrı bir olgu

değil, bir tıbbi yaklaşımdır. Sağlık odaklıdır. Hastalık odaklı

değildir. Sağlık odaklı olduğu için bütüncül bir çözüme

giderek hastalıkların tedavisinde sistemin kökten tamir olmasını

hedefler. 

 

Fonksiyonel tıp bunun ne demek olduğunu

şöyle anlatıyor:

 

İnsanı bir ağaç gibi düşünelim. Vücutta oluşabilecek

hastalıkları ve bu hastalıkları inceleyen branşları ağacın

dalları olarak var sayalım.

 

Stres-beslenme-fiziksel aktivite-uyku

dörtlüsünü ise ağacın kökleri olarak hayal edelim.

 

Spesifik bir hastalığın (ağacın dallarından sadece biri)

yani 1 meyvenin ilgili branşı tarafından budandığını düşünürsek

ilgili daldaki meyveler dışında ağacın bütünündeki yan dallar

görülmemiş olup bir şeyler ya eksik kalabiliyor,

ya da yan dallar hasar görebiliyor. Bu da takip eden zamanda

yeni hastalıklar anlamına geliyor. Bu noktada Fonksiyonel Tıp

diyor ki: Ağacın (kişinin) köklerinde stresi yönetememe,

beslenme bozuklukları, hareketsiz yaşam, uyku hijyeni gibi

temel nedenler var. Bu temel nedenler hastanın genetik yatkınlıkları,

mental ve duygusal durumları, antedesanlar, tetikleyiciler, mediatörler

gibi bir çok ara faktör ile işlendikten sonra ağacın gövde düzeyinde

bozukluklar ve dengesizlikler ortaya çıkıyor. Temel biyolojik sistemlerden

herhangi birinde bozukluk ise -örneğin mitokondriyal sistemde, toksin detoksifikasyonunda gibi-

1'den fazla hastalığa sebep olabiliyor. Bu noktada Fonksiyonel Tıp, kişinin ''bir bütün'' olduğunu unutmadan temel biyolojik sistemler ve klinik dengesizlikler planında müdahale ediyor.

AğaçWHson.JPG

GASTRO

ENDOKRİNOLOJİ

NÖROLOJİ

STRES

BESLENME

HAREKET

UYKU

KARDİYOLOJİ

JİNEKOLOJİ

ÜROLOJİ

PSİKİYATRİ

İMMÜNOLOJİ

AğaçWHson.JPG
AğaçWHson.JPG
AğaçWHson.JPG
AğaçWHson.JPG
AğaçWHson.JPG
AğaçWHson.JPG
AğaçWHson.JPG
AğaçWHson.JPG