top of page
AğaçWHson.JPG

Fonksiyonel Tıp Sağlık & Wellness Koçu, kişilerin sağlıklı yaşam yolculuklarında tamamen kişiye özel bilimsel çalışmalar/yaklaşımlar sunan bir rehberdir. Çalışmalarında ''ruh-zihin-beden bütünlüğünü koruma'' yaklaşımını benimser. Optimum sağlığı amaçlayan kalıcı ve sürdürülebilir yaşam tarzı değişikliklerine mimarlık eder.

 

 

Benimle Kimler Çalışabilir?

 

       Stres yönetimine ihtiyaç duyan ve bunu kalıcı olarak hayatına katmak isteyen herkes

       Temel sağlıklı beslenme planı esasında temiz kaynaklı ve insan vücuduna uygun beslenmeyi ömür boyu hayatına katmak isteyen herkes

 

        Yaşamında ve/veya sağlığında ters giden bir şeylerin olduğunun farkında olan, nereden ve nasıl başlayacağı konusunda profesyonel

        destek ihtiyacı hisseden herkes

       Duygusal yeme ile ilgili problemi olan ya da olduğundan şüphe eden herkes

       Yaşamında davranış ve/veya bakış açısı değişikliğine ihtiyaç duyan ama etkin olarak ne yapacağını bilemediğini hisseden herkes

       ''Ruhsal-Zihinsel-Bedensel'' bütünlük konusunda neler yapılabileceğini öğrenmek isteyen herkes

 

       Doktoru ve/veya diyetisyeni tarafından yönlendirilen herkes

 

       Doktor veya diyetisyenden bağımsız; bireysel olarak başvurmak isteyen herkes

       Mindfulness temelli meditasyon çalışmaları almak isteyen herkes

       Qi Gong ve/veya EFT çalışması almak isteyen herkes

 

       Stres yönetimi veya beslenme konusunda çalışma almak isteyen kurumlar

 

Fonksiyonel Tıp Nedir? Hastalıkların altında yatan kök sebebi araştıran ve kişinin durumunun, tek bir olgu üzerinden

değerlendirilmesi yerine, insanın ruh-zihin-beden temelinde bir bütün olduğunun farkında bir bakış

açısı ile değerlendirildiği ve tedavilerin doklarlar tarafından bu esas içerisinde gerçekleştiği tıbbi bir yaklaşımdır.

Fonksiyonel Tıp, kök sebebi araştırarak, kişide var olan mevcut hastalığı/hastalıkları kökten ve kesin olarak çözümlemeyi amaçlarken kişinin     mevcutta sahip olduğu veya sürecin sonunda kazanacağı sağlığı hayat boyu sürdürülebilir kılması için çalışır. Bu noktada Fonksiyonel

Tıp; ‘’temel biyolojik sistemler ve klinik dengesizlikler planında müdahale etmek’’ olarak da tanımlanabilir.

 

İşin teşhis/tedavi kısmıyla Fonksiyonel Tıp yetkinliğine sahip hekimler ilgilenirken, Fonksiyonel Tıp & Wellness Koçları ise stres, beslenme, hareket, uyku dörtlüsüne odaklanarak kendi sınırları içerisinde (tanı/teşhis/tedavi yetkilerinin olmadığının bilinci ile) kişiye sağlığın temelinde yatan kalıcı yaşam tarzı değişiklikleri edinmeleri konusunda rehberlik ederler.

 

Fonksiyonel Tıp’ı biraz daha derinlemesine anlamak istersek...

 

Fonksiyonel Tıp, tıp fakültelerinde

okutulan moleküler biyoloji, genetik kimya, epigenetik,

toksikoloji vb. ile aynı bilgi ansiklopedisini kullanır. Yani

kısaca Fonksiyonel Tıp; ana akım tıptan ayrı bir olgu

değil, bir tıbbi yaklaşımdır. Sağlık odaklıdır. Hastalık odaklı

değildir. Sağlık odaklı olduğu için bütüncül bir çözüme

giderek hastalıkların tedavisinde sistemin kökten tamir olmasını

hedefler. 

 

Fonksiyonel tıp, bunun ne demek olduğunu

şöyle anlatıyor:

 

İnsanı bir ağaç gibi düşünelim. Vücutta oluşabilecek

hastalıkları ve bu hastalıkları inceleyen branşları ağacın

dalları olarak var sayalım.

 

Stres-beslenme-fiziksel aktivite-uyku

dörtlüsünü ise ağacın kökleri olarak hayal edelim.

 

Spesifik bir hastalığın (ağacın dallarından sadece biri)

yani 1 meyvenin ilgili branşı tarafından budandığını düşünürsek

ilgili daldaki meyveler dışında ağacın bütünündeki yan dallar

görülmemiş olup bir şeyler ya eksik kalabiliyor,

ya da yan dallar hasar görebiliyor. Bu da takip eden zamanda

yeni hastalıklar anlamına geliyor. Bu noktada Fonksiyonel Tıp

diyor ki: Ağacın (kişinin) köklerinde stresi yönetememe,

beslenme bozuklukları, hareketsiz yaşam, uyku hijyeni gibi

temel nedenler var. Bu temel nedenler hastanın genetik yatkınlıkları,

mental ve duygusal durumları, antedesanlar, tetikleyiciler, mediatörler

gibi bir çok ara faktör ile işlendikten sonra ağacın gövde düzeyinde

bozukluklar ve dengesizlikler ortaya çıkıyor. Temel biyolojik sistemlerden

herhangi birinde bozukluk ise -örneğin mitokondriyal sistemde,

toksin detoksifikasyonunda gibi- 1'den fazla hastalığa sebep olabiliyor.

Bu noktada Fonksiyonel Tıp, kişinin ''bir bütün'' olduğunu unutmadan temel biyolojik

sistemler ve klinik dengesizlikler planında müdahale ediyor.

AğaçWHson.JPG

GASTRO

ENDOKRİNOLOJİ

NÖROLOJİ

STRES

BESLENME

HAREKET

UYKU

KARDİYOLOJİ

JİNEKOLOJİ

ÜROLOJİ

PSİKİYATRİ

İMMÜNOLOJİ

AğaçWHson.JPG
AğaçWHson.JPG
AğaçWHson.JPG
AğaçWHson.JPG
AğaçWHson.JPG
AğaçWHson.JPG
AğaçWHson.JPG
AğaçWHson.JPG
AğaçWHson.JPG
AğaçWHson.JPG
bottom of page