top of page

WISER HEALING GİZLİLİK VE GÜVENLİK POLİTİKASI

 

www.wiserhealing.com internet sitesini ziyaret eden kişilerin kişisel verilerinin gizliliğini korumak şirketimiz adına önde gelen bir ilkedir.

 

‘’Wiser Healing Gizlilik ve Güvenlik Politikası’’ ile aşağıdaki başlıklar hakkında açıklamalar yapılmaktadır:

 

1- Kişisel Verilerin İşlenmesi

2- Çerez (Cookies) Politikası

3- Gizlilik ve Güvenlik Politikasının Yürürlüğü

1- Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.wiserhealing.com ‘da yer alan Wiser Healing Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi sekmesinden ulaşabilirsiniz.

 

www.wiserhealing.com internet sitesini ziyaret etmeniz sırasında elde edilen kişisel veriler Wiser Healing tarafından 6698 sayılı

KişiselVerilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı:

www.wiserhealing.com‘u ziyaret ettiğiniz için elde edilen kişisel verileriniz aşağıdasıralanan amaçlarla Wiser Healing tarafından Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenebilecektir:

 

 • Wiser Healing tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerininyürütülmesi,

 • Wiser Healing’in ticari ve iş stratejilerinin planlanması ve icra edilmesi,

 • Wiser Healing tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili süreçlerinyürütülmesi,

 • Wiser Healing tarafından oluşturulan hizmetlerin ve etkinliklerin ilgili kişilerin beğenisine sunulması, önerilmesi ve tanıtılması için gerekliolan aktivitelerin planlanması ve icra edilmesi,

 • Wiser Healing’in ve Wiser Healing ile iş ilişkisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari güvenliğinin temin edilmesi.

Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amacı:

www.wiserhealing.com‘u ziyaret ettiğiniz için elde edilenkişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu kurumlarınave özel kişilere Kişisel verileri Koruma Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilindeaktarılabilecektir.

 

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kimliğinizi belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü bilgi kişisel veri sayılır.

www.wiserhealing.com‘u ziyaretiniz kapsamında kişisel verileriniz kanunda yer alan veri işleme şartlarına uygun olarak www.wiserhealing.com’u ziyaret ettiğiniz için çerezler (cookies) vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

Veri Sahiplerinin Hakları:

Kişisel veri sahibi olarak kanunun 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu Wiser Healing olarak bilginize sunarız:

 

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişiselverilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • Kanuna ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmasıhâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığıüçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumundabuna itiraz etme,

 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerinin Güvenliğinin Sağlanmasına Yönelik Alınan Tedbirler:

Wiser Healing tarafından kişisel verilerin korunmasına ve veri güvenliğinin sağlanmasına verilen önem doğrultusunda, kanunun 12. maddesine uygun olarak, Wiser Healing tarafından veri güvenliğinin sağlanması için:

 

 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,

 • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,

 • Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak,

amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

 

2- ÇEREZ (Cookies) POLİTİKASI

 

www.wiserhealing.com ‘u en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi optimize edebilmek için çerez kullanıyoruz. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bununwww.wiserhealing.com‘u kullanmanızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Tarayıcınızdan çerez ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece busitede çerez kullanımını kabul etmiş sayılırsınız.

 

Çerez Nedir ve Neden Kullanılır?


Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınızaveya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır.

İnternet Sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:

 • www.wiserhealing.com 'un işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek,

 • www.wiserhealing.com 'u iyileştirmek ve www.wiserhealing.com üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek,

 • www.wiserhealing.com 'un, sizin ve bu internet sitesini işleten Ceyda Kayatürk'ün hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak.

Çerezlerin Kullanımı Veri Sahipleri Tarafından Engellenebilir Mi?


Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlereilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz.

 

 

3- WISER HEALING GİZLİLİK VE GÜVENLİK POLİTİKASININ YÜRÜRLÜĞÜ


 

Wiser Healing Gizlilik ve Güvenlik Politikası 24.02.2022 tarihlidir. Gizlilik ve güvenlik politikasının tümünün veya belirli maddelerinin yenilenmesi durumunda yürürlük tarihi güncellenecektir.

 

Gizlilik Politikası Wiser Healing’in internet sitesinde (www.wiserhealing.com)  yayımlanır ve kişisel veri sahiplerinin talebi üzerine ilgilikişilerin erişimine sunulur.

 

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.wiserhealing.com ‘da yer alan Wiser Healing Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

bottom of page