top of page

ÖN BİLGİLENDİRME - BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU

Aşağıdaki ön bilgilendirme - bilgilendirilmiş onam formuna ait tüm maddeler ürün/hizmet satın alacak olan kişi tarafından eksiksiz kabul edilmiş sayılır. Ön bilgilendirme - bilgilendirilmiş onam formuna ait maddeler ürün/hizmet satın alan kişinin ağzından yazılacaktır:

 

Tam fiili ehliyete sahip olan bir birey olarak, Ceyda Kayatürk’ten alacağım online ürün veya online koçluk, danışmanlık, seminer hizmetleriyle ile ilgili aşağıda yer alan hususlarda bilgilendirilmiş olduğumu kabul ve beyan ederim.

A)  Ürün ve/veya hizmet aldığım Ceyda Kayatürk, Fonksiyonel Tıp Akademisi (FTA) tarafından hem Fonksiyonel Tıp Sağlık Koçluğu başarı sertifikasını, hem de Fonksiyonel Tıp Akademisi tarafından verilen ve ICF ile akredite olan Fonksiyonel Wellness Koçluğu başarı sertifikasını almaya hak kazanmış ve Uluslararası Koçluk Federasyonu (International Coach Federation, ICF) ile Uluslararası Koçluk Birliği (Association for Coaching, AC) tarafından verilen eğitimi Türkiye’de FA Coach Academy bünyesinde başarı ile tamamlayarak ‘’Profesyonel Koç’’ yetkinliğini kazanmıştır. Bu çerçevede, Ceyda Kayatürk tarafından verilecek olan hizmet koçluk ile sınırlı olup, bu hizmetin hiçbir şekilde tıbbi yardım ve sağlık hizmeti olarak değerlendirilmesi mümkün değildir. 


B) Aldığım hizmet kapsamında ve süresince Ceyda Kayatürk ön gördüğü müddetçe, günlük yaşantım ile ilgili olarak kendisine sağlayacağım bilgiler ışığında (yemek alışkanlıkları, çalışma düzeni, stres yönetimi, uyku düzeni, spor düzeni... vs.) beni genel beslenme/mutfak alışkanlıkları, stres yönetimi ve sağlıklı yaşam ile ilgili olarak bilgilendirebilecek olup, bana faydalı olacağını düşündüğü yaşam seçimleri hakkında önerilerde bulunabilir. Söz konusu koçluk/danışmanlık hizmeti sağlığım için faydalı olabilecek olup, ancak hiçbir şekilde tıbbi tedavinin ikamesi olarak değerlendirilmesi mümkün değildir.

C) Aşağıdaki hususlar ürün/hizmet alan kişi olarak benim sorumluluğumdadır: 

i. Eğer var ise planlanan koçluk seanslarına belirlenen gün/saatlerde katılmak. 

ii. Aldığım hizmete göre online koçluk/danışmanlık süresince aktif işbirliğine hazır olmak ve belirlenen aksiyonları kendi gelişimim yönünde yerine getirmek. 

 

Aşağıdaki hususlar Ceyda Kayatürk’ün sorumluluğundadır:

i. Koçluk/danışmanlık ilişkisini en verimli şekilde yürütebilmek için, profesyonel yetkinliği çerçevesinde elinden gelenin en iyisini yapmak. 

 

D)  Online koçluk/danışmanlık hizmeti alıyorsam; koçluk/danışmanlık görüşmelerinden ve etkileşimlerinden kaynaklanan veya bunların sonucunda oluşan kendime ait fiziksel, zihinsel ve duygusal durumumdan, kararlarımdan, seçimlerimden, eylemlerimden ve bunları uygulamaktan ve sonuçlarından tamamen kendim sorumluyum. Ceyda Kayatürk’ün tarafıma herhangi bir sonuç taahhüdü vermediğini kabul ediyorum. Koçluğun ve danışmanlığın bir çeşit terapi olmadığını, terapinin yerini almadığını ve herhangi bir ruhsal bozukluk veya hastalığı önlemeyeceğini, teşhis edemeyeceğini, iyileştirip tedavi edemeyeceğini biliyor ve kabul ediyorum.

                                                                                                                                                                                                                                                                                             

E)  Sürecimin gelişmesi ve ilerlemesi için dürüst, açık ve şeffaf iletişim kurmam, geri bildirim ve desteğe açık olmam ve sürece tam olarak katılmak için zaman ve enerji yaratmam gerektiğinin bilincindeyim.

F)  Koçluk/danışmanlık kapsamlı ve devamlı bir süreçtir. Bu sürece istinaden sorunların ve soruların nasıl ele alınacağına karar vermek, bunları koçluk görüşmelerinin konusu olarak gündeme getirmek, seçim ve kararlarımı hayata geçirmek tamamen şahsıma ait bir sorumluluktur.

 

G)  Ben ve/veya online ürün ya da online koçluk ve danışmanlık hizmeti alacağım Ceyda Kayatürk, yazılı bildirimde bulunmak suretiyle her zaman fesih hakkına sahibiz. Fesih olsun veya olmasın, var ise online koçluk ve danışmanlık ilişkisini sonlandırdığımız tarih itibariyle Ceyda Kayatürk’ten herhangi bir ücret/bedel iadesi talep etmeyeceğimi kabul ve beyan ederim.

H)  Yukarıda belirtilmiş olan hususlar çerçevesinde, alacağım online ürün veya online koçluk ve danışmanlık hizmeti ile ilgili olarak tüm sorumluluk şahsıma ait olup, Ceyda Kayatürk her türlü sorumluluktan ari tutulmaktadır.

bottom of page