top of page

S T R E S   Y Ö N E T İ M İ
Bireysel & Kurumsal
Online

Stres, zorlu durumlara verilen biyolojik bir yanıttır. Bu yüzden, bizlerin çoğu zaman soyut olarak algıladığımız ama vücuttaki gelişim süreci somut bir oluşuma dayanan stresi yönetmek aslında fazlasıyla mümkündür.

Bunu mümkün kılan bilimsel teknikleri etkin bir şekilde uygulamak şu getirilerle sonuçlanır:

 

Kısa vadede; mevcut stres kontrol altına alınır.

Uzun vadede; stresör süreçlerin bir sonucu olarak bozulan sempatik & parasempatik sinir sistemlerinin dengesi zamanla ideal haline gelerek kalıcı bir çözüm elde edilir. Kişi, stresini yönetmeyi efektif olarak öğrenir.

* Danışanla haftalık Zoom görüşmeleri yapılır (1 ila 1,5 saat)

* Bu görüşmeler, profesyonel koçluk yaklaşımları çerçevesinde ve ihtiyaca göre teknik çalışmalar verilerek seanslar halinde yürür.

* Danışanla iş birliği içinde, somutlaştırılmış hedefler belirleyerek ve danışan merkezli ilerlenir.

* Motivasyonel görüşme temellidir.

* Haftalık Zoom görüşmelerinin yanı sıra Whatsapp ve ihtiyaç halinde telefon desteği ile danışan takibi yapılır.

 

Bu seanslarda; artmış HPA aksı aktivitesini azaltmaya yönelik verdiğim ve profesyonel yetkinliklerim çerçevesindeki teknik çalışmalar aşağıdaki gibidir:

Nefes Egzersizleri: Sempatik & parasempatik sinir sistemi dengesi için uygulanır.

 

EFT (Duygusal Özgürleşme Tekniği): Danışanın, yaşam tarzı değişikliklerinde davranış veya bakış açısı değişikliği yapabilmesi üzerine verilen enerjetik bir çalışmadır. Ağrılar, anksiyete, duygusal yemek yeme vb. gibi durumlar üzerinde azalma sağlarken kişinin stresle baş etme gücünde belirgin bir artış meydana getirir.

 

Qi Gong: Durağanlaşmış iç organ enerjisini aktive etmek için ve danışanın fiziksel/zihinsel/ruhsal enerji bütünlüğünü dengeli ve kalıcı olarak sağlaması için kullanılan bir tekniktir.

 

Mindfulness Temelli Meditasyon Çalışmaları: Nefes farkındalığı, beden farkındalığı, öz şefkat vb. gibi meditatif çalışmalar ile katkı sağlanır.

 

İmgeleme Çalışmaları: Sindirim sistemini ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye yönelik uygulanır. 

 

Tüm bu teknikler kişinin ihtiyacına ve seansların yapısına göre belirlenerek uygulanır.

bottom of page