top of page

WISER HEALING MESAFELİ SATIŞ VE HİZMET SÖZLEŞMESİ

 

TARAFLAR:

İşbu sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmış sayılır.

 

‘ALICI’ : Sözleşmede bundan sonra “alıcı” olarak anılacaktır.

‘SATICI’ : Sözleşmede bundan sonra “Ceyda Kayatürk” olarak anılacaktır.

İşbu sözleşmeyi kabul etmekle alıcı, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

KONU:

İşbu Sözleşme, alıcının Ceyda Kayatürk’e ait internet sitesi www.wiserhealing.com üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar KDV dahil satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

SATICI BİLGİLERİ:

Ünvanı: Ceyda Kayatürk

Telefon: +90 530 122 62 08

Eposta: kocluk@wiserhealing.com

ALICI BİLGİLERİ:

Teslim edilecek kişi: [fatura-kullanici-adi]

Fatura Adresi: [fatura-adresi]

Telefon: [telefon-no]

Eposta/kullanıcı adı: [e-posta-adresi]

SÖZLEŞME KONUSU HİZMET/ÜRÜN BİLGİLERİ:

 • Ürünün/hizmetin temel özellikleri Ceyda Kayatürk’e ait internet sitesi www.wiserhealing.com ‘da yayınlanmaktadır.

 • Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

 • Sözleşme konusu mal ya da hizmetin KDV dahil satış fiyatı www.wiserhealing.com ‘da belirtildiği şekildedir.

GENEL HÜKÜMLER:

 • Alıcı, Ceyda Kayatürk’e ait internet sitesi www.wiserhealing.com ‘da sözleşme konusu ürünün/hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcının; ön bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi ile beraber, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, Ceyda Kayatürk tarafından alıcıya siparişi verilen ürüne/hizmete ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dahil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini doğru ve eksiksiz olarak iletilmiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 • Sözleşme konusu her bir ürün/hizmet, www.wiserhealing.com üzerinde ilgili ürüne/hizmete ilişkin detaylı bilginin bulunduğu bölümde Ceyda Kayatürk tarafından belirtilen süre içerisinde alıcıya elektronik ortamda teslim edilir. Bu süre içinde ürünün alıcıya teslim edilememesi durumunda, alıcının sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.

 • Ceyda Kayatürk, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli alıcıya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 • Alıcı, sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, Ceyda Kayatürk’ün sözleşme konusu ürünü/hizmeti teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 • Alıcı, sözleşme konusu ürünün/hizmetin alıcıya tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Ceyda Kayatürk’e ödenmemesi halinde, alıcı sözleşme konusu ürünün/hizmetin bedelini 3 iş günü içerisinde Ceyda Kayatürk’ün aşağıdaki ticari hesap bilgilerine havale/EFT yolu ile ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Hesap Sahibi:     Ceyda Kayatürk

Banka:                   Garanti BBVA Ataşehir Şubesi

IBAN:                     TR86 0006 2000 3910 0006 2910 63

 

 • Ceyda Kayatürk, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu alıcıya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bahsi geçen durumda alıcı da siparişin iptal edilmesini Ceyda Kayatürk’ten talep etme hakkına haizdir. Alıcının kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün/hizmet tutarı, siparişin alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Alıcı, Ceyda Kayatürk tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından alıcı hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra alıcının hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, alıcı, olası gecikmeler için Ceyda Kayatürk’ü sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 • Ceyda Kayatürk’ün, alıcı tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla alıcıya ulaşma hakkı bulunmaktadır. Alıcı, işbu sözleşmeyi kabul etmekle Ceyda Kayatürk’ün kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

 • Alıcı ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya hizmetin/ürünün alıcıya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, Ceyda Kayatürk, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini alıcıdan talep edebilir. Alıcının talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise Ceyda Kayatürk, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

 • Alıcı, Ceyda Kayatürk’e ait internet sitesi www.wiserhealing.com’a üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, Ceyda kayatürk’ün bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, Ceyda Kayatürk’ün ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

 • Alıcı, www.wiserhealing.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran alıcıyı bağlayacaktır.

 • Alıcı, Ceyda Kayatürk’e ait internet sitesi www.wiserhealing.com ‘a ait hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

 • www.wiserhealing.com üzerinden, Ceyda Kayatürk’ün kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler alıcıya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

 • İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Ceyda Kayatürk’ü bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Ceyda Kayatürk’ün üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

 

CAYMA HAKKI:

 • Satın alınan her bir ürün/hizmet, ürün/hizmet açıklamasında belirtilen teslim süresi içerisinde kişi ve/veya kurum ile belirtilen niteliklere uygun olarak ilgili online platformda Ceyda Kayatürk tarafından ulaştırılır/başlatılır.

 • Satın alınan hizmet satın alma işlemi gerçekleştikten sonra alıcı tarafından gerçekleşen herhangi bir sebeple cayma/vazgeçme durumunda Ceyda Kayatürk’ten geri ödeme talep edemez. Satın alınan hizmetin alıcı tarafından yapılan iptali durumunda ilgili hizmete ait bilgilendirilmiş onam formunda Ceyda Kayatürk’ün alıcıya karşı tüm hizmet yükümlülüklerini ve süreç içerisinde var ise alıcının yükümlülüklerini sıfırlar ve alıcının bu kararına ilişkin Wiser Healing’in hiçbir sorumluluk kabul etmediği alıcı tarafından kabul edilmiş sayılır. Cayma bildirimi Ceyda Kayatürk’e alıcı tarafından yazılı olarak bildirilecektir.

 

Daha detaylı bilgi için İPTAL VE İADE KOŞULLARINI tıklayınız.

 

YÜRÜRLÜK:

Alıcı, www.wiserhealing.com üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. Ceyda Kayatürk, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin www.wiserhealing.com ‘da alıcı tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

 

SATICI: Ceyda Kayatürk

ALICI:  

TARİH: Ürünün satın alındığı tarih

bottom of page